Menu
Sepetim

Şartlar & Koşullar

Abp Lazer Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

Web sitesinin sahibi Abp Lazer Firması olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Abp Lazer Firması aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz.

 1. İşbu site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisiAbp Lazer Firmasına ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Abp Lazer Firması, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

 3. İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Abp Lazer Firması tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Abp Lazer Firması’nin, kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

 4. Abp Lazer web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki  fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Abp Lazer Firması’nın web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Abp Lazer Firması’nın WEB sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Web Sayfasında Değişiklik Yapma Hakkı

Abp Lazer Firması işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürülüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

Abp Lazer Firması, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Web Sayfalarına Link Verilmesi

Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, Abp Lazer Firması link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı Abp Lazer Firması dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı Abp Lazer Firması’ndan bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, Abp Lazer Firması bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. 

Hediye Kulvarı bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, Abp Lazer Firması’nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı

Abp Lazer Web Sitesi’nin sahibi Abp Lazer Firması’dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu Abp Lazer Firması’nin ya da Abp Lazer Firması’nin lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Abp Lazer Firması’ndan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Abp Lazer Firması, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Abp Lazer Firması, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile Abp Lazer Firması’nın kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.