Menu
Sepetim

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ'nin www.abplaser.com internet sitelerinden elektronik siparişini yaptı ve Madde 3.1 de kodu, adı, adedi ve satış fiyatı belirtilen / satış fiyatı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve bilgilerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATINA İLİŞKİN HUSLARIN BELİRLENMESİ

3.1-ÜRÜNLER

Mal ya da hizmetlerin temel özellikleri www.abplaser.com adresinde yer almaktadır.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar belirtilen sürebilir kadar geçerlidir.

Satın Alma Konusu mal ya da hizmetin tüm vergileri satış fiyatına satın alın.

3.2-TESLİMAT ŞEKLİ VE PLANI

Gönder Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Bilgileri:

Ürün sevkiyatlarına ürün teslim edildikten sonraki en geç 2 işlerini içinde başlanacaktır. Siparişlerde teslimat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

3.3 GECİKME FAİZİ

Ödeme peşin ya da kredi kartı ile yapılacağı için SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmaz.

MADDE 4 GENEL HÜKÜMLER

4.1) ALICI, www.abplaser.com internet sitesinde sözleşme konusu ürün nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ön bilgileri okuyup bilgi sahibi oldugunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, satış sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI'ya gitmiş adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, sorulan vergiler dahil fiyatı, ödeme ve başvuru da doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid edilmiş olur.

4.2) Kullanım konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzak bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler içinde süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa teslim edilir.

4.3) Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden itibaren SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4) SATICI, sözleşme konusu ürün sağlam, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5) SATICI, sözleşmeden doğan ifa bağlantılıülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve sağlama onayını almak eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.6) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu kapsayacaklarını yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa başlıülünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 iş günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

4.7) Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik iletilmesi şarttır. Kabul edilmez ise, SATICI ürün bedeli ödenmez veya kayıtlarında iptal edilirse, SATICI ürünün teslimi kurtulmuş kabul edilir.

4.8) Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak yazılan ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın teslim edilmiş olması kaydıyla 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek etmek. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.9) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edilemez, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Buding ALICI siparişin iptal iptali, sözleşme konusu emsali ile değiştirilmesini ve / veya süresinin engelleyici şart talep kalkmasına kadar ertelenmesi kadar ertelenmesi. ALICI'nın siparişi iptal etmek için ödediği tutar 10 gün içinde nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile ödemelerinde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI ile iptal edilmesinden sonra 7 gün iptal edilmesinden sonra 7 gün iptal edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen işlem süreci ile ilgili olabilir, ALICI, olası gecikmeler için SATICI'nın herhangi bir yorumede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 5 ÖDEME İADE PROSEDÜRÜ

• MÜŞTERİ’nin cayma hakem heyeti kararları ile MÜŞTERİ’ye bedel iadesine karar verilen, SATICI tahsil edilmiş olduğu tutarın tahsilatın kredi kartına tek seferde 14 gün içinde kredi kartına tek seferde kullanma hakkı verildiğinde ya da siparişe verilen ürün çeşit çeşit sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile MÜŞTERİ’ye bedel iadesine karar ver, SATICI tahsil etmiş olduğu tutarın tahsilatın kredi kartına tek seferde 14 gün ilan edildi. Banka tarafından, MÜŞTERİ ürünü kaç taksit ile aldıysa ödeme iadesini de yine taksitli olarak aynı adetteki taksitle MÜŞTERİ kredi kartlarına yapmaktadır. Eğer iade tarihi ile kartın hesap kesimi çakışmazsa onun ay karta 1 (bir) iade geri yansıyacak ve MÜŞTERİ iade ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra iade ödeme ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve borçlarından düşmüş olacaktır.

 

 

• Satın aldığını iadesi durumunda; SATICI tahsil etmiş olduğu tutarın tahsilatın yapılacağı kredi kartına tek seferde iade edildi. Banka tarafından, MÜŞTERİ ürünü kaç taksit ile aldıysa ödeme iadesini de yine taksitli olarak aynı adetteki taksitle MÜŞTERİ kredi kartlarına yapmaktadır. Eğer iade tarihi ile kartın hesap kesimi çakışmazsa onun ay karta 1 (bir) iade geri yansıyacak ve MÜŞTERİ iade ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra iade ödeme ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve borçlarından düşmüş olacaktır.

MÜŞTERİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6 CAYMA HAKKI

ALICI; mal satışına yönelik sözleşmelerde, kullanım kılavuzu veya satışına yönelik sözleşmelerde, başlangıç ​​veya dörtlü iş günü hiçbir hukuki ve cezai sorumluluklenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma kullanım. Hizmet sunumuna sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte. Çayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından harcama masraflar SATICI’ya aittir. Cayma hakkının uygulanmış için 14 iş günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılıda bulunulması ve ürünün 5-e madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın yerine gelecek

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürün faturası, (İade edilmek Ürün faturası kurumsal, geri gönderildiğinde kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği tamamlanarak gönderilecektir.)

b) Cayma kullanırken biliniyor dilekçe,

c) İade doldurulacak kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre bakiyesi toplam bedeli ve alıcı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre 'malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’nın kusurundan dolayı bir malın değerinde bir azalma veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Kişiye özel ölçü ve ürünler SATICI tarafından iade alınamaz. Hijyen eden küpe ürünler SATICI tarafından iade alınamaz. Cayma hakkı gerekli ürünler kullanılmamış olmalıdır. Bir defaya mahsus paketi sunulan teknolojik ürünler SATICI tarafından iade alınamamaktadır.

f) Cayma hakkının gereği SATICI tarafından düzenlenen Alışveriş çeki kullanabilmek için düşmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan Alışveriş çeki tutarı iptal edilir.

MADDE 7 YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Alıcı tarafından başvurulacak merciilerdir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

İşbu amaç ticari amaçlarla yapılmıştır.